Free Range Sertifikası


 

EGE İZMİR GEZEN TAVUK YUMURTA ÜRETİCİLERİ VE SATICILARI DERNEĞİ

FREE RANGE SERTİFİKA SİSTEMİ DETAYLARI

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasının sonucunda, hayvansal faaliyetlerde birim üretim alanından maksimum verimliliğin sağlanması en önemli hedeflerden biri olmuştur. Ancak özellikle son yıllarda tüketicilerin çevrenin korunması, sürdürebilir tarım ve sağlıklı beslenme konusunda gösterdikleri hassasiyet sonucunda hayvansal üretim faaliyetlerinde yeni yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Benzer gelişmeler kanatlı sektöründe de gerçekleşmiş olup, üretimde hayvan hakları ve refahının ihlal edilmesi, insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek ilaç ve kimyasal maddelerin kullanılması ve çevreye etkileri gibi kaygılar tüketiciler arasında giderek yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, etlik piliç yetiştiriciliği ile yumurta tavukçuluğu için yeni üretim sistemleri geliştirilmiştir. Bu noktada, hayvanların fizyolojik gereksinimleri ve doğal davranışlarının dikkate alındığı uygun barındırma, bakım, yönetim, besleme, sağlık koruma ve tedavi uygulamaları belirlenmiştir.

Son yıllarda hayvan refahı ve güvenli gıda üretimi yönünde ortaya çıkan endişelerin artması sonucu, ilgili kuruluş ve tüketicilerin yeni arayışlara yönelmiştir. Bunun sonucunda, yumurta tavukçuluğunda konvansiyonel sistemlere alternatif olarak organik ve serbest dolaşımlı sistemler geliştirilmiş; hayvan refahının korunması ile ilgili yasal düzenlemelerin giderek ciddi bir boyut kazanması bu yetiştirme sistemlerinin ilerleyen zamanlarda daha fazla gündemde olacağı ve bu şekilde yapılan üretimin artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, alternatif sistemde yetiştirme pratikleri ve refah standartları üzerinde durulması gereken önemli konuların başında geldiğinden yumurta tavukçuluğunda geleneksel yetiştirme sistemlerine alternatif olarak gündeme gelen organik ve serbest dolaşımlı (free range) yetiştirme sistemlerinde yetiştirme pratikleri ve refah standartları kapsamında kurulan derneğimiz İZYUMDER yeni bir uygulama sistemi ile FREE RANGE serbest dolaşımlı üretim sistemlerinde İZMİR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ ile istişare halinde standart oluşturularak akrediteli Türkiye’de ilk kez bir sertifika sistemi oluşturulmuştur.

Bu sistem ile birlikte üreticiler sektörlerinde oluşan sıkıntıların en başında gelen üretimi olmadan yada üretimi gerçekte bu sisteme uymayan firmaların yaşattığı haksız rekabetin önüne geçerek tüketiciye free range üretime ait ürünlerin tüketimini sağlayacak ve bu sistem sayesinde İzmir Tarım İl Müdürlüğü bilgisi dahilinde sertifikalı bir üretim yeri olduğu anlaşılacak ve sektörlerinde ayırt ediciliğe sahip olacaktır.

Sertifika sistemi, free range sisteminin ilgili yönetmelikleri kapsamında zorunlu kılınan tüm maddelerini içeren bir denetime tabi tutulacağı ve daha sonrasında bir puantaj sisteminde belirli puan limitlerine ulaşan firmaların belge alabileceği bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu denetlemelerde bio güvenlik maddeleri, hayvan refahı, üretim yeri koşulları, dökümantasyon, işletme alt yapısı, haşere mücadele gibi birçok ana maddenin kontrolü sağlanarak yapılacaktır. Bu sayede işletmeler aldıkları sertifika ile etiketlerinde akredite kuruluşunun logosunu basarak tüketici nezdinde ayırt ediciliği sağlanacak ve sertifika almamış ya da gerçekten bu üretimi yapmayan firmaların sektörde var olmasının önüne geçmesi sağlanacaktır.

FREE RANGE sertifika sahibi olmak isteyen firmalarımız; Derneğimiz ile irtibata geçerek işlemlerin başlatılması için belirtilen ön şartları taşıyan firmalar irtibat numaralarımızdan ulaşabilirler,

Ön şartlar;

  1. İşletmenin yasal izin belgeleri (vergi levhası , işletme numarası v.b)
  2. İZYUMDER ‘e üye olduğuna dair yazı

 

Müraacat ; İzyumder Dernek Başkanı ; Berkan TEKİN – 0 532 579 94 14

Afyon Müracaat ; Hasan Akyol – 0 535 943 82 51

 

 

Yorum Kapalıdır.